Jellemzően milyen vastag egy immerziós ón bevonat? Melyik az a két fő forrasztási paraméter, ami a létrejövő fémközi (diffúziós) réteg vastagságát alapvetően befolyásolja? Az infra-sugárzásos újraömlesztés során jellemzően mely hőátadási módokkal kell számolni? Mit nevezünk intermetallikus vegyületnek?...
...Ön választ tudna adni ezekre a kérdésekre?

2020 november 13-án hajnalban hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után csendben elhunyt Dr. Székely Vladimir, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara Elektronikus Eszközök Tanszékének volt vezetője, emeritus professzora, az MTA rendes tagja.

A 2020. október 21-24 között, Romániában megrendezett 26th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME) e-konferencián és e-week rendezvényen vettek részt tagszervezetünk a BME ETT kollégái. Illés Balázs, Medgyes Bálint, Bonyár Attila, Illyefalvi-Vitéz Zsolt, Straubinger Dániel, Nagy Ágoston, Shereen Zangana, Borók Alexandra, Ali Gharaibeh és Géczy Attila képviselték a tanszéket és a kart a nemzetközi rendezvényen előadóként, bíraként és szekcióelnökként.

A Magyarországi Elektronikai Társaság többéves előkészítés után, 2017-ben, majd 2019-ben ELECTROSUB néven rendezett kiállítást és konferenciát az elektronikai ipar szereplőinek. A szervezésnél a legfőbb szempontunk az volt, hogy a kétévente megrendezésre kerülő esemény olyan fórummá váljon, melyet a szakma saját igényei, szempontjai és célkitűzési mentén szervezünk meg az elektronikai ipar szereplőinek legszélesebb részvételével, támogatásával. Az első két rendezvény sikere, növekvő számai igazolták törekvésünket.