Jellemzően milyen vastag egy immerziós ón bevonat? Melyik az a két fő forrasztási paraméter, ami a létrejövő fémközi (diffúziós) réteg vastagságát alapvetően befolyásolja? Az infra-sugárzásos újraömlesztés során jellemzően mely hőátadási módokkal kell számolni? Mit nevezünk intermetallikus vegyületnek?...
...Ön választ tudna adni ezekre a kérdésekre?

2020 november 13-án hajnalban hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után csendben elhunyt Dr. Székely Vladimir, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara Elektronikus Eszközök Tanszékének volt vezetője, emeritus professzora, az MTA rendes tagja.

A 2020. október 21-24 között, Romániában megrendezett 26th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME) e-konferencián és e-week rendezvényen vettek részt tagszervezetünk a BME ETT kollégái. Illés Balázs, Medgyes Bálint, Bonyár Attila, Illyefalvi-Vitéz Zsolt, Straubinger Dániel, Nagy Ágoston, Shereen Zangana, Borók Alexandra, Ali Gharaibeh és Géczy Attila képviselték a tanszéket és a kart a nemzetközi rendezvényen előadóként, bíraként és szekcióelnökként.

A Magyarországi Elektronikai Társaság többéves előkészítés után, 2017-ben, majd 2019-ben ELECTROSUB néven rendezett kiállítást és konferenciát az elektronikai ipar szereplőinek. A szervezésnél a legfőbb szempontunk az volt, hogy a kétévente megrendezésre kerülő esemény olyan fórummá váljon, melyet a szakma saját igényei, szempontjai és célkitűzési mentén szervezünk meg az elektronikai ipar szereplőinek legszélesebb részvételével, támogatásával. Az első két rendezvény sikere, növekvő számai igazolták törekvésünket.

Az olyan tudásintenzív ágazatban, mint az elektronika, különösen hasznos lehet az október 9-ig benyújtható Gyorsítósáv pályázat (2020-1.1.5 Gyorsítósáv Kísérleti fejlesztés, ipari kutatás) Ezen olyan cégek vehetnek részt Magyarország teljes területéről, így a központi régióból is, amiben legalább 25%-ban olyan kutatók és/vagy PhD fokozattal bírók a tulajdonosok, akik egyetemek (vagy Eötvös Loránd Kutatási Hálózat) közalkalmazottjai vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évben legalább 1 évig közalkalmazottjai voltak.